Reglement

REGLEMENT 2020

INSCHRIJVING

De inschrijving is strikt persoonlijk. Ze is geldig voor een enkele persoon.
Een deelnemer wordt als geldig ingeschreven beschouwd wanneer enerzijds zijn ingevulde en gehandtekende inschrijvingsformulier is ontvangen en anderzijds zijn betaling werd ontvangen door de organisator.
De betaling voor uw deelname dient ons uiterlijk te bereiken 2 weken volgende op uw inschrijving.  Zonder betaling binnen de 14 dagen zal uw reservatie geannuleerd worden.
Nadat U aan deze voorwaarden heeft voldaan zult U geldig zijn ingeschreven en ontvangt U een bevestiging en de praktische details per post, ongeveer 2 weken voor het evenement.
Het inschrijvingsformulier is geldig voor één motor !
Indien u 2 motoren wenst in te schrijven : deze machines dienen dan verplicht van een verschillende categorie te zijn (bouwjaar, cilinderinhoud, vermogen) en dan dient u een tweede formulier in te vullen en tevens het inschrijvingsbedrag te voldoen voor elke motor.

ANNULERING

In geval van annulering van uwentwege :
- tot 30 dagen vóór het evenement, zal uw inschrijvingsgeld minus 10 % onkosten worden teruggestort.
- tussen 30 en 15 dagen vóór het evenement, zal 50 % van uw inschrijvingsgeld teruggestort.
- minder dan 15 dagen vóór het evenement zal GEEN ENKELE terugbetaling geschieden.

De organisator behoudt zich het recht voor om een evenement door noodzaak te annuleren tot 20 dagen vóór de voorziene datum. 

VERGUNNING

Zie HIER

CIRCUIT GEBRUIK

 • Vóór de 1ste run zal een verplichte briefing voor alle piloten worden gehouden.
  De start zal in golven worden gegeven, op aangeven van de aanwezige standcommissarissen.
 • Aan het einde van elke SESSIE, of ingeval van noodzaak, zullen de rode signalisatielichten worden aangestoken op de volledige omloop.  Vanaf dat ogenblik dient elke deelnemer te vertragen en onmiddellijk - aan lage snelheid - via de pit lane de paddock te vervoegen.
 • Indien noodzakelijk kan de organisator beslissen een sessie te « neutraliseren » door twee « safety-cars » op het circuit te sturen die niet ingehaald mogen worden, op straffe van uitsluiting.
 • Tijdens de duur van een SESSIE mag een deelnemer slechts halt houden in de pit lane. Bij het opnieuw oprijden van het circuit, zal de deelnemer strikt de instructies van de standcommissarissen aan de uitgang van de pit lane opvolgen.
 • Een deelnemer met pech op het circuit kan enkel door een voertuig van de organisatie worden teruggebracht. Het is ten strengste verboden het circuit in tegenwijzerzin op te rijden, op straffe van onmiddellijke uitsluiting.
 • De maximumsnelheid in de pit lane bedraagt 60 km/u. De maximumsnelheid in de paddock is 10 km/u.  Op verschillende plaatsen zullen radarcontroles worden uitgevoerd.  Elke deelnemer die zich niet aan deze beperkingen houdt, zal bij de eerste vaststelling met een geldboete van 50 € bedacht worden en zal uitgesloten worden na de tweede vaststelling.
 • De organisator kan een deelnemer die een gevaar betekent door zijn rijgedrag of door de slechte staat van zijn motor uitsluiten, zonder enige schadeloosstelling.
 • Elke deelnemer zal zich schikken naar de instructies en aanwijzingen die hem door de organisator of stand- en baancommissarissen worden gegeven.  Deze laatsten geven hun aanwijzingen met behulp van vlaggen en/of signalisatielichten (zie beschrijving hieronder).
 • De dagen zijn bedoeld als vrijrijden op circuit en niet als race.  Geen enkele vorm van agressiviteit wordt toegestaan.  De organisatie vraagt respect van elk een van de deelnemers tijdens inhaalmanoeuvres. De traagste piloot houdt zijn lijn aan, de snelste piloot dient op te letten tijdens het voorbij steken

VLAGGEN EN LICHTEN

VLAG MET GELE EN RODE STREPEN
De hechting op dit deel van de baan kan worden aangepast voor andere doeleinden dan regen reden. Deze vlag moet zwaaide aangetoond worden
GELE VLAG OF GELE KNIPPERLICHTEN
Een zwaaide gele vlag : deze vlag geeft aan dat er een gevaar vooruit.
Twee zwaaide gele vlaggen geven aan dat er een gevaar belemmeren geheel of gedeeltelijk het track.
Deelnemers moeten vertragen en bereid zijn om te stoppen. Het is verboden te overschrijden waar een groene vlag getoond.
RODE VLAG OF RODE LICHTEN
Einde of onderbreking van de sessies. De deelnemers vervoegen de paddock aan lage snelheid.
WITTE VLAG
Een noodsituatie voertuig op het track.
Deze vlag geeft aan dat de deelnemer het voertuig zal tegenkomen in dit gedeelte van de baan.
Inhalen is verboden tussen concurrenten tijdens de presentatie van de witte vlag. De overschrijding van het voertuig is toegelaten.